Predškolska ustanova Kreativna kockica

Adresa: Vidikovački venac 70 , Vidikovac, Rakovica
PIB: 109677554
Мatični broj: 17893211
Telefon: 011/233.60.76,   064.159.45.11,   061.322.22.25

Kontaktirajte nas