Kontakt

Predškolska ustanova Kreativna kockica
Vidikovački venac 70 , Vidikovac, Rakovica

011/233-60-76
061 3222225

PIB: 109677554
Мatični broj: 17893211

 

Pošalji