Program jaslice

images 1

 

Program nege i vaspitno-obrazovnog rada
dece od 12 meseci do 3 godine 
Ovim programom obuhvaćene su grupe patuljaka (uzrast dece od 12 meseci do 3 godine).
Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom, jaslenog uzrasta jeste nega, održavanje higijene, zadovoljavanje potrebe za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu i vaspitanje. Od prvih dana boravka deteta u jaslicama počinje se sa stimulacijom razvoja govora i čula i usvajanjem kulturno-higijenskih navika.
Program rada sa decom usmeren je na:
- Održavanje i podsticaj fizičkog zdravlja dece – formiranje pravilnog držanja tela, ovladavanje motorikom, usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje osnovnih navika telesne higijene (postepeno i strpljivo odvikavanje od korišćenja pelena), podsticanje na samostalno uzimanje hrane.
- Emocionalno–socijalni razvoj – rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom sredinom; pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti; kroz igru i upućivanjem primerom, rad na usvajanju pravila ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti; rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih emocija, upotrebom jezika razumljivim detetu.
-Senzomotorno – perciptivni razvoj – rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje, upoznavanjem sa osnovnim pojavama i manifestacijama u prirodi; stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz praktične aktivnosti; podsticanje samostalnih koraka uz aktivno učestvovanje u igri u zatvorenom i otvorenom prostoru, korišćenjem adekvatnih predmeta i sredstava; održavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta; podsticanje i bogaćenje dečjeg govora.
Program se ostvaruje kroz igru, uz prilagođene igračke i didaktički materijal.
Zadatak medicinskih sestara-vaspitača jeste da obezbede prijatnu i sigurnu sredinu u kojoj uz adekvatne sadržaje dete:
● Ima priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje
● Uči o međuljudskim odnosima
● Oplemenjuje osećanja
● Stiče nova životna iskustva i osnovna znanja.