Upis uz subvenciju

UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatne predškolske ustanove sa verifikacijom MP RS), svake godine nakon završenog konkursa i njom se propisuju uslovi za sticanje prava za sledeću predškolsku godinu.

Želimo da vam ispred Kreativne kockice objasnimo način primene ove ODLUKE.

Pravo na subvenciju imaju sledeći roditelji:
 1. Državljani republike Srbije
 2. Dete i roditelj čije je prebivalište prijavljeno na teritoriji Grada Beograda
 3. Roditelji čije dete nije upisano u državni vrtić. 

Procedura je sledeća:

 1. Roditelj konkuriše za državni vrtić koji se nalazi na opštini gde dete i jedan roditelj imaju prijavljeno prebivalište i uzima potvrdu da nema mesta (ODBIJENICU).
 2. Po uzimanju odbijenice roditelj potpisuje ugovor sa vrtićem i dostavlja ostala potrebna dokumenta.
 3. Vrtić podnosi zahtev Gradskom sekretarijatu a roditelj dobija na kućnu adresu rešenje na osnovu koga mu se isplaćuje subvencija za svaki mesec.

Potrebna dokumenta koja roditelj donosi:

 • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta (odbijenica)
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • Uverenje o državljanstvu (roditelja)
 • Fotokopija lične karte – očitana (roditelja)
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa (na koji mu se isplaćuje subvencija)

Predškolska ustanova Kreativna kockica
Vidikovački venac 70 , Vidikovac, Rakovica

011/233-60-76
061/322-22-25

PIB: 109677554
Мatični broj: 17893211

UPIS DECE UZ SUBVENCIJE SKUPŠTINE GRADA U TOKU CELE GODINE!!!

Rezervišite vaše mesto na vreme.

Želimo da vas obavestimo da u toku cele godine možete upisati svoje dete u našu ustanovu. Sve informacije u vezi sa upisom dece uz subvenciju možete dobiti klikom OVDE.

Ukoliko se odlučite da zakažete posetu popunjavanjem direktnog on line formulara naše osoblje će vas kontaktirati u najbržem mogućem roku.

Copyright (c) Kreativna kockica. Vidikovački venac br. 70 (Budžino sokače), 011/233-60-76   061/322.22.25