Dodatne usluge

DODATNE USLUGE

RASTI ZDRAVO
Program "Rasti zdravo" uči decu da od malena zavole fizičku aktivnost i da razviju zdrave životne navike.
Osnovni cilj programa je da se razvija zdravstvena kultura, čuva i unapređuje sopstveno zdravlje, zadovolji potreba za kretanjem i putem toga stvori navika svakodnevnog fizičkog vežbanja. Pored edukacije o higijenskim navikama, deca će učiti o tome koliko je važna zdrava ishrana za pravilan rast i razvoj.
Igre su sastavni deo programa. Program omogućava zadovoljenje dečije potrebe za igrom, razvija moralne osobine deteta i radne navike, samodisciplinu, samostalnost u radu i pomaganju drugima.
Trening se održava dva puta nedeljno uz nadzor saradnika sportskog kluba "TK Azija" u trajanju do 45 minuta.
 
IGROM DO MATEMATIKE
Cilj programa je omogućiti što većem broju dece da u ranom uzrastu podstaknu razvoj logičkog mišljenja i tako postignu bolje rezultate u školovanjuu i daljem životu. Svaka lekcija je dinamična i podrazumeva rad prilagođen deci ranog uzrasta. Deca u uzrastu do 7 godina usvajaju znanja kroz igru pa i ne primete kada su počeli da sabiraju, oduzimaju, množe i dele - ovako razvijaju ljubav prema brojevima i matematici. Deci se pruža prilika da stvaraju čvrste temelje za nadgradnju znanja iz matematike i da kroz školovanje nemaju teškoće sa matematikom.
Program se realizuje u obliku grupne nastave (do 7 polaznika), jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta do jednog sata.
Program "Igrom do matematike" realizuje saradnik iz internacionalne škole matematike 2 plus 2, koji je specijalizovan u domenu razvoja logičkih veština kod dece u ranom razvoju.
 
ENGLESKI KROZ IGRU
Cilj je da se deca zainteresuju za učenje engleskog jezika i stvori osnova za dalje izučavanje jezika kroz igru na teme koje ih interesuju.
Sadržaj programa čine teme koje su deci bliske i prepoznatljive, a obrađuju se kroz igru, putem slikovnica, crteža, slika, postera, audio materijala...pozdravi i predstavljanje, brojevi do 10, boje, radna soba u vrtiću i stvari u njoj, godišnja doba, moja porodica, moje telo i delovi garderobe, voće i povrće, hrana i piće, domaće i divlje životinje, praznici, prevozna sredstva, moj dom i delovi nameštaja i drugo.
Predviđen je za decu uzrasta od 3 do 6,5 godina. Realizacija programa je u vaspitnoj grupi u skladu sa organizacijom rada vrtića. Realizator programa je nastavnik engleskog jezika. Program će se realizovati dva puta nedeljno, u trajanju od 45 minuta.
 
RAZGOVARALICA
Ovaj program vodi stručni saradnik-logoped. Program će biti realizovan i kroz radionice sa decom za sve vrtićke grupe kao i za stariju jaslenu grupu.
Cilj logopedskih radionica namenjenih deci vrtićkog uzrasta jeste podsticanje predčitačkih i predpisačkih sposobnosti koje predstavljaju preduslov za uredan razvoj školskih veština. Logopedske radionice obuhvataju:
  • Vežbe auditivne percepcije;
  • Vežbe vizuelne percepcije;
  • Vežbe vizuelne i slušno-govorne memorije;
  • Vežbe grafomotorike;
  • Bogaćenje rečnika i razvoj saznajnih spobnosti;
  • Savladavanje početnih matematičkih pojmova;
  • Razvoj veština socijalne komunikacije;
  • Vežbe motorike šake i prstiju;
  • Vežbe pažnje i koncentracije.

Logopedske radionice za stariju jaslenu grupu predviđene su za ranu stimulacija koja podrazumeva stvaranje adekvatnih uslova za pravilan razvoj govorno-jezičkih i komunikacijskih sposobnosti i praćenje daljeg razvoja ovih sposobnosti.
Osim logopedskih radionica, prema potrebi zainteresovanih roditelja dece uzrasta od 2 godine do polaska u školu u cilju poboljšanja govorno-jezičkog razvoja postoji mogućnost individualnog i grupnog rada sa decom.

 
FOLKLOR
U saradnji sa KUD Okarina realizujemo ovaj program da deca se upoznaju sa narodnom kulturom i tradicijom, upoznaju narodne igre, pesme i nošnju. Osim što pomaže razvijanju psiho – fizičkog razvoja deteta, kroz igru se razvija i osećaj pripadnosti grupi, osećaj zadovoljstva u učenju i ponavljanja igračkih elemenata uz muzičku pratnju.Program je predviđen za decu uzrasta od 3 godine do polaska u školu. Realizovaće se dva nedeljno u trajanju od 45 minuta.
 
BALET
Duo balet organizuje časove baleta u vrtićima. Čas će se održavati jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta.
 
 
NAŠE POZORIŠTANCE
U saradnji sa glumicom Sofijom Jeremić Koko realizujemo ovaj program koji se bazira pre svega na podsticanju mališana da slobodno i bez stida iskažu svoje talente. Da osete svoj govor i telo kao i da maksimalno razvijaju svoju maštu kroz razne zabavne vežbe iz glume, dikcije i scenskog pokreta. Takođe jedan od ciljeva je da se deci ukaže na važnost kulture i lepog ponašanja kao sastavnog dela njihovog života. Časovi glume će se održavati jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta.
 
TENIS
U saradnji sa teniskim klubom Loptica realizuje se ovaj program u kome deca na zabavan način usvajaju osnove tenisa.Program je predviđen za decu uzrasta od 3 godine do polaska u školu. Realizovaće se dva nedeljno u trajanju od 45 minuta.

 

 

 

 

Predškolska ustanova Kreativna kockica
Vidikovački venac 70 , Vidikovac, Rakovica

011/233-60-76
061/322-22-25

PIB: 109677554
Мatični broj: 17893211

UPIS DECE UZ SUBVENCIJE SKUPŠTINE GRADA U TOKU CELE GODINE!!!

Rezervišite vaše mesto na vreme.

Želimo da vas obavestimo da u toku cele godine možete upisati svoje dete u našu ustanovu. Sve informacije u vezi sa upisom dece uz subvenciju možete dobiti klikom OVDE.

Ukoliko se odlučite da zakažete posetu popunjavanjem direktnog on line formulara naše osoblje će vas kontaktirati u najbržem mogućem roku.

Copyright (c) Kreativna kockica. Vidikovački venac br. 70 (Budžino sokače), 011/233-60-76   061/322.22.25